Verkstad

 

I vår verkstad tillverkar vi alla ramar, de patenterade luftningsrören och luftpåfyllarna till Hydroforer. Styrboxar och el sätts också samman innan själva slutmonteringen görs. Sedan funktionskontrolleras produkten innan den är klar till försäljning.

 

Vi utför också ofta speciallösningar om kunder har önskemål eller behov av detta.


Legotillverkning

 

Tankarna görs av noga utvalda firmor där vi kan ha full kontroll på att kvalitén uppnås.

 

Vi använder rostfritt material som är underhållsfritt och hygieniskt.

 


Installation och service

Installation av produkterna utför vi eller din lokala rörfirma. Ring och rådfråga om du vill veta hur det blir bäst för dig.

Service/rengöring kan du i de flesta fall utföra själv om du är lite händig men vi kommer gärna ut och gör det åt dig om behovet uppstår.