Oxaway Luftningstank

Oxaway luftningstank som syresätter vattnet så att partiklar frigörs eller neutraliseras.

 

Tanken är trycklös och har invändigt ett luftningsrör samt två nivåvippor som styr vattentillförseln. Filter för insugningsluften och pump för trycksättning.

 • Kontinuerlig drift
 • Fäller ut Järn, Mangan och andra metaller
 • Reducerar aggressiv kolsyra
 • Höjer PH-värdet
 • Tar bort svavelväte (dålig lukt)
 • Vattnet blir kristallklart direkt ur kranen

Standard modell: 800x500mm, 1 eller 3 fas pump.

 

Contradon Radonavskiljare

Contradon Radonavskiljare är snarlik Oxaway men har till skillnad från den en mycket kraftfullare syresättning av vattnet under några minuter.

Syret frigör Radonet omedelbart från det inkommande vattnet och vädras direkt ut i atmosfären.

 • Kontinuerlig drift
 • Tar bort Radongas
 • Fäller ut Järn, Mangan och andra metaller
 • Reducerar aggressiv kolsyra
 • Höjer PH-värdet
 • Tar bort svavelväte (dålig lukt)
 • Vattnet blir kristallklart direkt ur kranen

Standard modell: 700x1200mm, 1 eller 3 fas pumpar. Pump 1: cirkulationspump, Pump 2: Trycksätter

Luftpåfyllare till Hydrofor

Luftpåfyllaren förser automatiskt Hydroforen med luft så att den viktiga luftmängden i Hydroforen förblir konstant.

Regleringen sker med en avluftare.

 • Underhållsfri
 • Helautomatisk
 • Mekanisk konstruktion
 • Inkl. luftnippel, backventil

Luftfyllaren monteras på väggen eller är svetsad på ställningen beroende på önskemål från kunden.

 

Mått: dia. 84mm Längd: Varierar beroende på Hydrofor

 

 

Avluftare reglerar automatiskt luftmängden i Hydroforen.

Sandfilter med Fleckventil

Sandfilter kan fås i flera olika storlekar beroende på anläggningens behov. Vi utgår alltid från en vattenanalys och de förutsättningar som ges för att ta fram rätt storlek och filterinnehåll.

Som standard kommer filtret med fyra olika fraktioner av sand men kan också kompletteras med t.ex. kalk för höjning av PH-värdet.

 

Fleckventil

Våra sandfilter kommer med en mycket funktionssäker styrning som sköter backspolning. Kroppen och kolven är tillverkad i mässing.


Tiden för backspolning är ca 15 minuter och görs i snitt 2 ggr per vecka för ett normalhushåll. Ca 150 liter vatten spolas då ut i avloppssystemet så filltret återställs och blir fritt från orenheter.

Avhärdare med volymstyrning

Avhärdare MK28 är vår vanligaste modell som passar de flesta normalhushåll.

Med den kan man reglera hårdheten på vattnet som bör ligga runt 4-5 Tyska hårdhetsgrader. Då smakar vattnet som bäst och har bra egenskaper gentemot tvål och tvättmedelsprodukter.

Denna avhärdare har ett digitalt räkneverk som vet när det är dags för att backspola och regenerera (dvs. aktivera filtermassan).

Det sker normalt på natten någon eller några gånger per vecka beroende på vattenkonsumtion.

 

 

 

För att regenereringen behövs salttabletter som köps i 25 kilos säckar hos byggvaruhandlare.

 • Ställbar hårdhet ner till 0
 • Tub och saltbehållare som en enhet
 • Spar plats
 • Volymstyrd backspolning

 

UV-lampa mot bakterier

Anläggningen tar mycket effektivt bort bakterier från dricksvattnet genom att låta det passera UV-lampan i tuben.

Flera olika storlekar finns beroende på omfattning.

 • Material i rostfritt stål
 • UV-lampa monterad i kvartsrör


Enligt rekommendation skall UV-lampan bytas efter ett års drift och kvartsglaset rengöras 2-3 gånger per år, eller vid behov.