Libradon Produkter

Överlägsen vattenrening utan tillsatser

Vi renar med hjälp av att syresätta vattnet med en teknik helt fri från tillsättning av giftiga kemikalier. Fördelarna med detta är många. Dels är det miljövänligt men också väldigt effektivt. Med syresättningen frigörs eller neutraliseras en mängd olika partiklar så som aggressiv kolsyra, svavel men också Radon.

Samtidigt sker även en utfällning av järn, mangan och andra metaller ur vattnet.

 

Våra anläggningar kan anpassas såväl för enskilda hushåll men också till lantbruk och större industrier.

 

Vi anpassar varje anläggning till att passa ditt behov!